کارشناس بخش : خانم مریم مقیم
 
       

تلفکس: 32324436-038

تلفن داخلی:2731

 

      ارزیابی کیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی دانشگاه بطور مداوم در هر نیم سال به چهار شکل زیر انجام می شود:

 

1- نظرسنجی دانشجویان : در آخر هر نیمسال تحصیلی دانشجو موظف است از طریق اتوماسیون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی (sess) استاد مربوط به هر درس را ارزیابی نماید و در صورت عدم انجام ارزیابی فایل دانشجو بسته می شود و دیگر قادر به وارد شدن به سایت نیست و همچنین در ترم آینده از انتخاب واحد اولیه محروم می گردد.

 

 

2- ارزشیابی معاون آموزشی دانشکده : اعضاء هیأت علمی هر دانشکده در پایان هر نیمسال توسط معاون آموزشی وقت دانشکده ارزیابی می شوند.

 

3- ارزشیابی مدیر گروه: اعضاء هیأت علمی هر گروه توسط مدیر گروه مربوطه و با نظرخواهی از  همکاران آن گروه در پایان هر نیمسال ارزیابی می شوند.

 

4-  نظرسنجی دانش آموختگان ممتاز : اعضاء هیأت علمی متقاضی تبدیل وضعیت یا ارتقاء مرتبه توسط دانش آموختگان ممتاز در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و دروس متفاوت ارزیابی می شوند.

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است