ایین نامه ها و فرم ها

 

آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی   

 فرم سری الف - کاربرگ بازدید از مراکز/ واحدهای دانشگاه پیام نور

فرم سری الف- کاربرگ بازدید از مراکز دانشگاه جامع علمی - کاربردی
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از دانشگاهها و مراکز وابسته به دستگاههای اجرائی 
فرم سری الف - کاربرگ بازدید از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی 

 

 
 
دانشجوی گرامی لطفا پس از تکمیل فرم ذیل نسبت به ارسال آن به آدرس زیر اقدام نمایید.
 
 فرم  نظر سنجی word.jpg
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است