دفتر نظارت و ارزیابی وزارتخانه
تلفن : 82233921-021
فاکس:88575642-021
آدرس پستی:
تهران-شهرک قدس-میدان صنعت-خیابان خوردین-خیابان هرمزان-نبش خیابان پیروزان جنوبی-کدپستی 64891-14666 –صندوق پستی تهران 1513-14665

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است