وظایف و اختیارات رییس دانشگاه شهرکرد


١١ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٥:٣٣   
تعداد بازدید:    ٤٧٥٣    
centered image

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141