یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

 
واحد های اداری نام و نام خانوادگی مسئول واحد مدرک تحصیلی
امور  آموزش و فرهنگی بهزاد ایزدی دکتری تخصصی
دبیرخانه و امور مالی قربانعلی ایمانی لیسانس

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است