یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

وظایف دفتر  ریاست
دفتر ریاست دانشگاه با هدف ایجاد هماهنگی و برنامه‌ریزی برنامه‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و . . . ریاست محترم دانشگاه فعالیت می‌نماید و از اهم فعالیتهای این دفتر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود.
1ـ دریافت نامه‌هایی که از واحدهای مختلف ارسال می‌گردد و لازم است به نظر ریاست دانشگاه برسد.
2ـ صدور نامه‌هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف دانشگاه می‌باشد.
3ـ پیگیری و تعقیب دستورات رئیس دانشگاه، مصوبات هیأت رئیسه و مصوبات شورای دانشگاه.
4ـ ابلاغ مصوبات هیأت رئیسه و شورای دانشگاه به دوایر ذیربط.
5ـ جوابگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می‌کند.
6ـ تنظیم زمان تشکیل جلسات و کمیسیونها و دعوت از افراد ذیربط.
7ـ تنظیم صورتجلسات و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه.
8ـ تنظیم برنامه‌های ملاقات‌های دانشجویی، کارکنان واعضای محترم هیأت علمی با ریاست محترم دانشگاه.
9ـ جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعالیتهای دانشگاه و انعکاس آنها از طریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات به منظور آگاهی مردم از پیشرفت ونتایج فعالیتهای دانشگاه.
10ـ نظارت بر فعالیت واحدهای تحت پوشش.
11ـ پیگیری مکاتبات مربوط به دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکلهای دانشجویی دانشگاه.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است