یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

رییس دانشگاه
سعید کریمی دهکردی
دانشیار دانشکده کشاورزی
 ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۱۰
karimi.saeid@agr.sku.ac.ir  saeid45@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~SKarimi
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است