یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

اعضاي حقوقي كميسيون دائمي هيات امنا :

1ـ آقاي دكتر عبدالرضا باقري  رئيس محترم مركز هيأت‌هاي امناء و هيأت‌هاي مميزه.

2-‌ آقاي دكتر برات قباديان، رئيس محترم كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه شهركرد.

3ـ  آقاي دكتر سعيد كريمي ، رییس محترم دانشگاه شهركرد و دبير هيأت امناي دانشگاه شهركرد.

4-آقاي جعفر عيوض پور، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

5- آقاي دكتر شهاب كسكه معاون مركز هيأت‌هاي​ امناء و هيأت‌هاي مميزه.

اعضاي حقيقي كميسيون دائمي هيات امنا 

  1.  آقای دکتر غلامرضا شمس قهفرخی، عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد
  2. آقاي دكتر محمد فرامرزي، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد؛
  3. آقاي دكتر شجاع قرباني، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد؛
  4. آقاي دكتر عليرضا داووديان، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد؛
  5.  آقاي دكتر بهزاد قرباني، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد.​

 

مسئول دبیرخانه هیات امناء:

آقای رضا حسین پور

شماره تلفن  دبیرخانه: 32324410-038      داخلی:2110،2111

شماره فاکس: 32320015-038

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است