مصوبات هیات امنا


٠٧ خرداد ١٣٩٧ ساعت ١٤:٠   
تعداد بازدید:    ٤٩٩٠    

صورتجلسات هيات امنا

صورتجلسات

                  پيوست ها

صورت جلسه نشست فوق العاده هيات امناي دانشگاه  های منطقه اصفهان  اسفند ماه 89

 

صورت جلسه دومین  نشست از دوره پنجم  هيات امناي دانشگاه  های منطقه اصفهان خرداد ماه 90

 

صورت جلسه سومین  نشست از دوره پنجم هيات امناي دانشگاه های منطقه اصفهان اسفند ماه 90

 

صورت جلسه نشست فوق العاده هيات امناي دانشگاه های منطقه اصفهان تیر ماه 91

 

صورت جلسه چهارمین نشست از دوره پنجم هيات امناي دانشگاه های منطقه اصفهان آبان ماه 91

 

 صورت جلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هيات امناي دانشگاه های منطقه اصفهان  اردیبهشت ماه 92 

 

صورت جلسه نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد اسفند 92

 

صورت جلسه  دومین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد آذر93

 

صورت جلسه  سومین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد اسفند93

 

 

 

صورت جلسه  چهارمین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد تیرماه 94

 

صورت جلسه  پنجمین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد آذرماه 94

 

صورت جلسه  ششمین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد شهریورماه 95

پيوست شماره3 جدول مقرري ارزي

پيوست شماره4 اساسنامه  مركز رشد دانشگاه شهركرد

پيوست شماره5 آيين نامه مالي و معاملاتي 1395

پيوست شماره6 اصلاحيه استخدامي هيات علمي

پيوست شماره7 آيين نامه ماموريت خارجي

صورت جلسه  هفتمین نشست عادی از دوره اول  هيات امناي دانشگاه شهرکرد شهریورماه 96

پیوست شماره 1 سند راهبردی دانشگاه شهرکرد

پيوست شماره5 برنامه  کسب و کار پنج ساله99-1395 مركز رشد واحدهای فنآوری دانشگاه شهرکرد

صورت جلسه  اولین  نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد مردادماه 97

پیوست شماره1و2 اصلاحیه آیین نامه هیات علمی

پیوست  شماره 3 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه شهرکرد

پیوست شماره 4 آیین نامه مرکززبان دانشگاه

پیوست شماره 5 آیین نامه حق التدریس

پیوست شماره 6 دستورالعمل ترفیع پایه اعضای هیات علمی 

پیوست شماره 7 تمدید مدت خدمت پیمانی و رسمی آزمایشی 21 نفر از اعضای هیات علمی 

پیوست  شماره 8 پست های ستاره دار

  صورت جلسه  دومین نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد تیرماه 98

صورت جلسه  سومین نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد بهمن ماه 98

پیوست شماره 1: اصلاحیه آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه

صورت جلسه اولین نشست فوق العاده از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد  اسفند 98

 

صورت جلسه   چهارمین نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد شهریور ماه 99

 

صورت جلسه دومین نشست فوق العاده از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد بهمن 99  
صورت جلسه  نشست فوق العاده(هم زمان)  هيات امناي دانشگاه شهرکرد اردیبهشت 1400  
صورت جلسه  پنجمین نشست عادی از دوره دوم هيات امناي دانشگاه شهرکرد تیرماه 1400  
صورت‌جلسه اولين نشست فوق‌العاده هيأت امناي دانشگاه شهركرد  اسفندماه 1400  
   
   
   
   
   
   
 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141