یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

 

1

فرم­ بازديد و ارزيابي واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

2

فرم­ بازديد و ارزيابي واحدها و مراكز دانشگاه پيام نور

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

3

فرم­ بازديد و ارزيابي مراكز آموزش دانشگاه جامع علمي- كاربردي

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

4

فرم­ بازديد و ارزيابي آموزشكده­ هاي فني و حرفه اي

فرم الف

 فرم ب

 

5

فرم­ بازديد و ارزيابي دانشگاه فرهنگيان

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

6

فرم­ بازديد و ارزيابي موسسات غيرانتفاعي

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

 
 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است