یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

دكتر سعيد كريمي دهكردي

ریيس دانشگاه  شهرکرد و ریيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دكتر حمدالله مشتاقی

معاون آموزشي دانشگاه شهرکرد و نايب رییس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دكتر حمیدرضا عزیزی

دبير هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دکتر محسن  مبینی

معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه

دكتر کرامت الله سعیدی

معاون فرهنگی- اجتماعی دانشگاه

دکتر سعید حبیبیان

دکتر علیرضا داودیان

           

                    دكتر فريد براتي                                                          

دكتر عباس شاه­بندری

       

            مهندس پژمان محمدي                                                                

مهندس مصطفي عبدالهيان

 

     

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است