یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

اهداف هیات نظارت استانی:

طبق ماده 4 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی اهداف هیات‌‌‌های استانی عبارتند از:

1- اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی

2- کمک به انجام نظارت و ارزیابی برکلیه موسسه‌های آموزش عالی استان

3- ایجاد هماهنگی و ارتباط با مؤسسات آموزش عالی استان و جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز

4- ارایه گزارش های مستمر و تحلیلی از میزان موفقیت موسسه‌های استان

5- ارسال پیشنهادها و راهکارهای لازم به دفتر نظارت و ارزیابی در خصوص نظارت وارزیابی موسسه‌‌ها

6- ترویج فرهنگ ارزشیابی در استان

7- حمایت از ابتکارات و فعالیت‌های تضمین کیفیت آموزش عالی با رعایت استقلال دانشگاهی و آزادی علمی

8- ایجاد شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی در استان با مشارکت همه مؤسسات دولتی و غیر دولتی

 

وظایف هیات نظارت استانی :

هیات استانی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه برای تحقق اهداف در نظرگرفته شده اقدامات اجرایی و تکمیلی خود را به شرح ذیل برنامه ریزی و عملیاتی نماید:

1- تدوین برنامه‌های نظارت و ارزیابی از موسسات استان شامل تهیه جدول زمانبندی بازدیدهای ادواری سالیانه از موسسه‌ها و ارسال آن به دبیرخانه شورای نظارت آموزش عالی

2-  انجام امور محوله از سوی دبیرخانه شورای نظارت آموزش عالی

3-  دریافت شکایات واصله در رابطه با موسسه و رسیدگی به آنها و اعلام نتیجه

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است