سامانه ثبت و پیگیری شکایت


٢١ اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٤:١١   
تعداد بازدید:    ٥٤٩    

بسمه تعالی

از طریق لینک زیر پس از ثبت نام، دریافت نام کاربری و رمز عبور با ورود به سامانه در قسمت هیات نظارت و ارزیابی استانی، گزارش و شکایت خود را به صورت محرمانه ثبت نمایید. پیگیری درخواست نیز از طریق ورود به همین سامانه امکان پذیر می باشد.

https://service.sku.ac.ir/Login.aspx


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱