اولین جشنواره قرانی فرهنگی هنری شهید آوینی


٣٠ آبان ١٤٠١ ساعت ١٤:٤٩   
تعداد بازدید:    ٢٣٩    


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱