پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

کارشناس : آزاده یارمحمدی

معرفی واحد نشریات:

این واحد به کمک دانشجویان اهل قلم پرداخته تا بتوانند از طریق نشریات دانشجویی به بیان اخبار ، عقاید ، افکار وتعاملات دانشجویی با یکدیگر وجامعه بپردازند . نشریات دانشجویی در حقیقت پیشانی حرکت فکری ، فرهنگی ، سیاسی دانشجویان و بازتاب رنگین کمان اندیشه فعالیت قشر دانشجو می باشد . چه نشریات عمومی که از هر بابی سخنی به میان می آورند و چه نشریات علمی و تخصصی که با تلاش دانشجویان جویای دانش و صاحب قلم با کمک برخی اساتید دلسوز سامان می یابند . با توجه به سفارش مقام معظم رهبری در خصوص آزاد اندیشی در دانشگاهها و نیز جایگاه نشریات دانشجویی در تحقق این امر ، اهمیت بالای فعالیت متفکرانه و مستقل فکری در نشریات بیش از پیش مد نظر است .

شرح وظایف واحد نشریات

۱ - صدور مجوز انتشار نشریه و پیگیری بررسی صلاحیت متقاضیان در کمیته نظارت بر نشریات.

۲- بررسی کلاس های آموزشی ویژه مدیران مسئول و اعضای هیأت تحریریه نشریات.

۳- بررسی سطح نشریات مطابق با طرح طبقه بندی نشریات و ارائه خدمات مطابق با درجه نشریه.

۴- ارتباط و هماهنگی جلسات کمیته ناظر بر نشریات.

۵- ارتباط و هماهنگی با صاحبان امتیاز، مدیران مسئول نشریات دانشجویی و سر دبیران در برگزاری نشست مطبوعاتی.

۶- تهیه فرم های مورد نیاز مربوط به نشریات(فرم تقاضای انتشار، فرم صدور و مجوز چاپخانه و ...، فرم انتشار نشریات، فرم رده بندی.)

۷- تشکیل پرونده و صدور مجوز جهت نشریاتی که تأیید صدور مجوز انتشار خود از کمیته نظارت بر نشریات دریافت نموده اند.

۸- پیگیری شکایات و ارسال آن به کمیته نظارت بر نشریات جهت بررسی.

۹- ارتباط و هماهنگی با مسئول چاپخانه و نظارت بر امور چاپ نشریات.

۱۰- برگزاری جلسات انتخابات نمایندگان مدیران مسئول در کمیته نظارت بر نشریات و شورای مرکزی ناظر.

۱۱- اطلاع رسانی به موقع جهت شرکت مدیران مسئول در همایش ها، مسابقات، جشنواره ها و تهیه در آرشیو نشریات.

۱۲- توزیع نشریات منتشر شده جهت استحضار اعضای کمیته نظارت، شورای مرکزی ناظر وهماهنگی واحد های ذیربط.

۱۳- مستند سازی اطلاعات و تهیه گزارش های مربوطه.

۱۴- کدبندی و سال بندی نشریات.

۱۵- به روز رسانی آرشیونشریات.

۱۶- تغییر اطلاعات جامع نشریات .

17-  تایید درخواستها ، فایل نشریات واطلاعات اصحاب نشریات در سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی apmsrt.ir پس از دریافت مجوز در کمیته ناظر بر نشریات

۱۸-برگزاری کلاس های آموزش روزنامه نگاری (مدیریت مطبوعات) ویژه مدیران مسئول، سردبیران واعضای هیأت تحریریه نشریات.

۱۹-برگزاری کلاس های آموزش صفحه آرایی با نرم افزار InDesign) ویژه سردبیران واعضای هیأت تحریریه نشریات.

۲۰-شرکت در جشنواره های بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها

۲۱-شرکت در جشنواره های نشریا ت دانشگاه های سراسر کشور

۲۲-شرکت درانتخابات مدیران مسئول دانشگاه های سراسر کشورجهت انتخاب مدیران مسئول درکمیته ناظر بر نشریات و شورای مرکزی ناظر

مجله  باینری شماره ۱   نشریه بیوستم شماره 3
 
 
 

 

 

نشریه ناهید  ​       

   ​    نشریه آوا 6
 صفیر  شماره ۱ ​​ نشریه دام ودانش نشریه باینری   نشریه بی داد      

نشریه بیوپاب ویژه نامه

      ​​
روزنه شماره 1 نشریه قلم نشریه رئوستا   نشریه آوا 3     انجمن گیاهپزشکی
رویش شماره ۱ نشریه نانو تک نشریه بیولوژی   نشریه بیوپاب  

ایثارگران 3

صفحه 2

نشریه آوا1 نشریه حوراء ​نشریه دارالمجانین   نشریه آوا 4   نشریه هکتیک
نشریه آوا2 نشریه پردیس ​نشریه علوم و مهندسی خاک   نشریه ایثارگران      
بامدادان شماره ۱ ​نشریه جناب آقای ادیب نشریه سیری در دامپزشکی1   نشریه بیوپاب 2      
 نشریه الل  ۱ ​نشریه انجمن علمی مشاوره هکتیک 1   نشریه آوا 5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است