پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

کارشناس: کورش خورشیدی

        معرفی انجمن های علمی دانشجویی و بخشی از اهداف تشکیل:

      با توجه به نقش دانشگاه در ارتقاء فرهنگ و لزوم توجه به توسعه ی همه جانبه درشاخص های کمی وکیفی زندگی درابعاد فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی وسیاسی؛بر دو کارکرد این نهاد یعنی۱- تربیت فارغ التحصیلان متخصص وکارآمد دردنیای اقتصاد و بازار کار،۲- تربیت شهروندان متعهد.

   و با توجه به تحولات عصر حاضر،یعنی:

* حجم وسیع اطلاعات،سرعت تغییرات،عجین شدن علوم و فناوری های مختلف با هم ونیاز به کار گروهی بجای کار انفرادی وتاکید بر تحلیل اطلاعات بجای حفظ اطلاعات

* گستردگی وسیع مجموعه مهارتهایی که فرد برای بدست آوردن و حفظ شغل بدان نیاز دارد

* تغییرات شدید بازار کار، لزوم کنار آمدن با تقاضای فوری بازار وداشتن ایده های خلاق در شغل

      و موارد دیگر؛آموختن مهارتهایی به دانشجویان جهت مواجه شدن با چالش های تحولات فوق –علاوه برکارکرد سنتی دانشگاه در انتقال دانش-ضرورت یافت. از این مهارتها بعنوان شایستگی های کانونی یاد می شود که برخی از آنها بدین شرح است:

* توانایی جمع آوری،سازماندهی،تجزیه وتحلیل وتبادل اطلاعات واستفاده از فناوری

* توانایی برنامه ریزی وسازماندهی فعالیت ها وشناخت وعمل به رفتار سازمانی

* فهم فرهنگی و داشتن تعهد واخلاق

* قابلیت انجام کار گروهی ،تفکر انتقادی وبررسی عقاید مختلف

* داشتن انتظارات شغلی معقول وتوانایی محلی اندیشی در این زمینه 

        در راستای نیل به ضرورت مورد اشاره، انجمن های علمی دانشجویی ازسال ۱۳۷۸ در سطح دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم،تحقیقات وفناوری درکشور ،فعالیت رسمی خود را آغاز نموده وبه جهت تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ی نظام وتاکید مقام معظم رهبری برجنبش نرم افزاری وتدوین سند دانشگاه تمدن ساز،از مهر سال ۱۳۸۴مورد توجه ویژه قرار گرفتند، طوری که هم اکنون در۹۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی که تحت نظر وزارت علوم می باشند تعداد بیش از ۶۰۰۰ انجمن علمی دانشجویی که ما به ازای یک انجمن علمی در هر رشته می باشد فعالیت دارند.

     فعالیت در انجمن علمی دانشجویی فرصتی است مغتنم تا دانشجو از پرتو اخذ و تبادل تجارب مثبت و منفی، ارزشمند و کم هزینه، پر نشاط و جوان گرا فرداهای زندگی خود را به خوبی رقم زنند.

معرفی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهرکرد:

       انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهرکرد از سال ۱۳۷۸با اهداف زیر کار خود را شروع نمودند.

* ایجاد زمینه ی مناسب برای شکوفایی استعدادها وبر انگیختن خلاقیت علمی دانشجویان

* افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی ونهادینه ساختن این فعالیت ها

* تقویت وتحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش های مختلف جامعه

* تعمیق دانش وبینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اساتید

 

 انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهرکرد عبارتند از:

۱-مهندسی آب

۲- مهندسی خاکشناسی

 ۳- مهندسی زراعت واصلاح نباتات

 ۴-مهندسی علوم باغبانی

 ۵- مهندسی علوم دامی

 ۶- مهندسی گیاهپزشکی

۷-مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

 ۸-مهندسی منابع طبیعی(علوم جنگل)

 ۹- مهندسی منابع طبیعی(مرتع وآبخیزداری)

۱۰- مهندسی منابع طبیعی(شیلات)

 ۱۱- تربیت بدنی

 ۱۲- حقوق

 ۱۳- زبان وادبیات فارسی

۱۴- مترجمی زبان انگلیسی

۱۵- باستان شناسی

۱۶- علوم قرآن و حدیث

۱۷- فقه و حقوق اسلامی

۱۸- مشاوره و روان شناسی

 ۱۹- دامپزشکی

۲۰- ریاضی کاربردی

 ۲۱- ریاضی محض

 ۲۲- زیست شناسی

۲۳- ژنتیک

 ۲۴- علوم کامپیوتر

 ۲۵- فیزیک 

۲۶- مهندسی برق

۲۷- مهندسی عمران

 ۲۸- مهندسی مکانیک در طراحی جامدات

 ۲۹- مهندسی مکانیک سیالات

 ۳۰- مهندسی مواد(سرامیک)

۳۱- رباتیک

 ۳۲- صنایع دستی

 ۳۳- فرش

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است