پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

کارشناس :  حمیدرضا حاجی هاشمی  

یکی از واحد های مهم و پرتلاش معاونت فرهنگی است این واحد در اجرای برنامه هایی که معاونت فرهنگی راساً برگزار می کند نقش اصلی را ایفا می نماید. همچنین ارائه برنامه های فرهنگی و تبلیغات ، گرامیداشت مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی ، برگزاری همایش ها ، نشست های مختلف ، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی از مهمترین فعالیتهای این واحد است

هماهنگی  ، برنامه ریزی و برگزاری برنامه های فرهنگی اجتماعی ویژه اساتید و کارمندان دانشگاه و خانوده آنها نیز توسط این واحد انجام می گیرد. 

امور اجتماعی

هنجارهای اجتماعی، شیوه های رفتاری معینی است که در جامعه متداول است. هر فردی که درجامعه زندگی می کند، آن را می آموزد، به کار می بندد و انتظار دارد دیگر افراد جامعه نیز آن را انجام دهند.بنابراین هنجارها و رفتارها، قاعده، معیار و میزانی است که با آن رفتار اجتماعی افراد در جامعه سنجیده شود. هر رفتاری که با آن مطابقت پیدا کند، رفتاری بهنجار است. چنانچه مخالف آن باشد، نابهنجار نامیده می شود. باید بدانیم که هنجارها مبتنی برارزش است. تمام قوانین و مقرراتی که در هر جامعه یی وجود دارد، مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است.

امور اجتماعی در راستای وظایف محوله از سوی وزارت علوم اقدام به برنامه ریزی هماهنگی و اجرای برنامه های اجتماعی با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه می نماید.از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری طرح فرهنگ پوییایی و سلامت ، کارگاههای پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر ، کارگاههای مهارت های زندگی و... اشاره نمود.

همچنین امور اجتماعی با همکاری کانون ها ، انجمن های علمی و تشکل های دانشجویی جهت افزایش سطح آگاهی دانشجویان اقدام به تهیه ،چاپ و توزیع بروشور و مجلات می نماید.

در زمینه آسیب های اجتماعی نیز در نشریات دانشگاهی با کمک مجموعه فرهنگی و مشاوره در جهت آگاهی رسانی نیز اقدامات مؤثری انجام می دهد.

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است