پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

کارشناس :  حمیدرضا حاجی هاشمی  

​کارشناس: فاطمه قربانی زاده

 

اوقات فراغت به عنوان مسئله ای مهم همواره مورد توجه بوده است اوقات فراغتی که بیش از همه در خوابگاه سپری می شود و از این رو ،طبعاً سرمایه زمانی بسیاری را شامل می شود . خانه فرهنگ خوابگاه دانشجویی به عنوان گامی موثر در جهت توجه به اوقات فراغت دانشجویی می تواند به برنامه ریزی اوقات فراغت دانشجو در خوابگاه منجر شود و کارکرد دانشگاه را به عنوان منبع مولد فرهنگی به واقعیت نزدیکتر نماید .

خانه فرهنگ مکانی است در کنار خوابگاه های دانشجویی که در راستای سامان دهی اوقات فراغت و افزایش نشاط و توانمندیهای فرهنگی و هنری و اجتماعی دانشجویان طراحی شده و واحد های زیر برای آن پیش بینی شده :

۱-  کتابخانه  

۲-  نگارخانه

۳-  بانک نرم افزارهای فرهنگی

۴-  سالن اجتماعات

۵-  کلاسهای آموزشی

۶-  سایت کامپیوتر

۷-  ویدیو کلوپ

۸-  سالن مطالعه

۹-  سالن نمایش

۱۰-  قسمت اداری

 

اکنون خانه های فرهنگ در دو قسمت خانه فرهنگ خوابگاه خواهران و خانه فرهنگ خوابگاه برادران در مجموعه های خوابگاهی دانشگاه مشغول فعالیت می باشند که هر سال تحصیلی مسئولین آن ها از بین دانشجویان فعال و علاقمند انتخاب می شوند.

ارتقاء وضعیت فرهنگی خوابگاههای دانشجویی ، افزایش فعالیتهای فرهنگی جمعی در خوابگاههای دانشجویی توانمند سازی دانشجویان و افزایش روحیه اعتماد به نفس ، افزایش آگاهی های اجتماعی ، فرهنگی ، هنری به واسطه برگزاری آموزش ، یادگیری مهارت های مختلف ارتباطی ، معرفی آثار دانشجویی به واسطه برگزاری گالری های هنری و نمایشگاههای فرهنگی و هنری ، کاهش افسردگی ، مشارکت دانشجویان در امور فرهنگی خوابگاه ، برگزاری مراسم و برنامه های جمعی فرهنگی از جمله کارکردهای خانه فرهنگ به حساب می آید .

خانه فرهنگ خوابگاه خواهران دانشگاه شهرکرد در آبان ماه سال ۸۵ شروع به فعالیت نموده است .

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است