پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

 کارشناس : ایرج خباز

سمعی وبصری برخلاف تصور بعضی، تنها مروج علائم بصری مثل فیلم واسلاید و.. نیست: بلکه در برقراری ارتباط صحیح و موثر استفاده از هر دو علامت بصری ولغوی را لازم وضروری می داند.

اعم فعالیت های این واحد:

۱-مدیریت سالن آمفی تئاتر فارابی 

2- فیلمبرداری وعکاسی از فعالیتها وبرنامه های انجام شده در بخش معاونت فرهنگی

3- ایجاد آرشیو از برنامه ها

4- برگزاری مراسمات وبرنامه های ارجاع شده از بخشهای مختلف دانشگاه 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است