پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

دفتر ارتباط  خانواده و دانشگاه                                                                                                        

کارشناس: آزاده یارمحمدی

تلفن: 32320336-038

رایانامه:

دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه، زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهرکرد در مهرماه سال 1398 ایجاد گردیده است. فلسفه وجودی دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه آن است که با فراهم آوردن فضایی برای گسترش حمایت معنوی خانواده ودانشجو و با تقویت بنیادهای امنیت هیجانی دانشجویان، زمینه مناسب برای پیشرفت و تعالی این سرمایه های معنوی، اجتماعی و علمی کشور اسلامی مان را فراهم آورد.

 اهداف دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه:

 •  ارتباط سازنده با اعضای خانواده
 • فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل و تهذیب
 •  آگاهی و شناخت از شرایط جدید و نقش‌های جدید
 •  شیوه‌های برخورد مناسب با مسائل و مشکلات خاص دوران جوانی و دانشجویی
 •  رفع تعارضات که ناشی از تفاوت محیط تحصیلی است
 •  کمک به افزایش همدلی والدین
 •  ایجاد تغییر در نگرش والدین دانشجویان و افزایش میزان آگاهی در مورد نقش جدید فرزندان
 •  بهره‌گیری از مشارکت فکری اولیاء در تصمیم‌گیری‌های مرتبط در راستای تدارک برنامه‌های حساب شده حمایتی
 •  ارتباط گرم با والدین و انتقال اطلاعات به والدین در جهت کمک بهتر
 • پیوند میان خانه و دانشگاه
 • ارتباط مطبوعاتی با اولیاء (از طریق نشریه و ...) مخابره از وضعیت عمومی دانشگاه
 • آشنایی والدین با امکانات موجود دانشگاه و خوابگاه و بخشهای اداری و آموزشی و مقررات آموزشی دانشگاه
 •  مشارکت بر اساس تخصص اولیاء
 •  نیاز سنجی از والدین، بنابر اصل دوطرفه و دوسویه بودن ارتباط

  

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است