دکتر سید یاسر درخشنده قهفرخی                                                                                                                                       

- مسئولیت رسیدگی به امورفرهنگی دانشگاه                                                                                                                              

- دبیرکمیته ناظربرنشریات دانشگاهی

برنامه ریزی و اجرای برنامه ها یی که متناسب با نیازها

- رشد، آگاهی وتقویت  توان تجزیه وتحلیل دانشگاهیان در حوزه مسائل فرهنگی 

- تدوین عملکرد حوزه فرهنگی و فوق برنامه دانشگاهی

- رسیدگی به امور انتشارات معاونت فرهنگی

-  توسعه روابط با دستگاههای مرتبط ازقبیل وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در راستای توسعه وترویج بسترهای فرهنگی ، فعالیتهای هنری، علمی، مذهبی و اسلامی

- برنامه ریزی برنامه موثرفرهنگی متناسب با خط مشی ها و وظایف راهبردی و ذاتی دانشگاه

 برنامه ریزی و امور اجرایی فرهنگی دانشگاه با توجه به ارزشهای اسلامی و دینی

- اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد اندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی

- مسئولیت رسیدگی به اموراجتماعی (صیانت از حقوق شهروندی، عفاف وحجاب و...)

- ارتباط وتعامل با دستگاههای مرتبط، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

- مدیریت کانونهای سلامت جهت اعتلای سلامت در دانشگاه را برعهده دارد.

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است