تعداد بازدید: ١٢٣٣
 
:

نشست هیأت اجرایی منابع انسانی با شورای کارکنان دانشگاه

کد رویداد: ٢٩
تاریخ رویداد: ٠٨ آذر ١٣٩٦ ساعت ١٠:٣٠


نشست اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیأت علمی با شورای کارکنان در تاریخ ۸ آذرماه با هدف طرح مسائل و دغدغه های اعضای شورای کارکنان دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه اعضای شورا سوالات و درخواست های خود را مطرح نمودند. تسریع روند برگزاری جلسات هیأت اجرایی برای انجام امور ارتقاء رتبه کارکنان، امکان ذخیره مرخصی های کارکنان، برگزاری کارگاههای آموزشی متناسب از جمله پیشنهادات نمایندگان کارکنان دانشگاه بوده است. در این جلسه تصمیم گرفته شد شورای کارکنان افراد پیشنهادی خود را برای کمیته منتخب ارزیابی عملکرد کارکنان، کارگروه ارتقاء رتبه، کارگروه شرایط سختی کار و ستاد رفاهی به هیأت اجرایی منابع انسانی معرفی کند.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است