مدیریت امور اداری دانشگاه شهرکرد در بر گیرنده امور کارگزینی و رفاهی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی،خدمات عمومی،‌ مدیریت فضای سبز، امور نقلیه و سیستم اتوماسیون اداری و دبیرخانه مرکزی است.

 

+کمیته و کارگروه های زیر در این مدیریت فعال هستند:

       - کمیته منتخب ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیأت علمی

       - کمیته فنی فضای سبز

      - کمیته اصلاح الگوی مصرف

     - کارگروه ارتقاء مرتبه اعضای غیر هیأت علمی

     - کارگروه نوبت کار اعضای غیر هیأت علمی

    

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است