تعداد بازدید: ٤٤٣٠
 
:

دسترسی آزمایشی به سامانه تامین مقالات ومدارک

کد خبر: ١
تاریخ انتشار: ١٨ آبان ١٣٩٣ ساعت ٢٢:٤

امکان دسترسی آزمایشی به مدت دو هفته به سامانه تامین مقالات ومدارک  27/7/1393 

 

 
به اطلاع پژ‍وهشگران، اساتید و کلیه کاربران کتابخانه مرکزی می رساند یک دوره دسترسی آزمایشی به یکی از سامانه های تامین مقالات و مدارک از امروز به مدت دوهفته به آدرس:
http://sku.articlegate.ir
مراجعه نمایند
سامانه مذکور نیازی به ثبت نام ندارد و صرفا از طریق ip های دانشگاه شهرکرد می توانید مقالات مورد نظر خود را جستجو و دانلود نمایید

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است