سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

 

 

به منظور سامان دهی و گسترش  و تقویت فعالیت های پژوهشی و همچنین  برنامه ریزی دراز مدت در جهت تغییر و تحول  امور پژوهشی و فنآوری دانشگاه،  پست معاونت پژوهشی دانشگاه در سال 1379  ایجاد گردید. این معاونت  متولی امر تحقیق، پژوهش و نیز فنآوری است که محور فعالیت این حوزه شامل موارد زیر می باشد:

 • ارائه برنامه های کوتاه و بلند مدت در خصوص انجام تحقیقات
 • اشاعه و ترویج فرهنگ تحقیق
 • ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش
 • پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی در دانشگاه
 • ارزشیابی و ارزیابی فعالیت و عملکرد پژوهشی
 • تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و تعیین اولویت های پژوهشی در چارچوب برنامه های رشد و توسعه علمی کشور
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیات علمی از فرصت مطالعاتی
 • برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی
 • همکاری با بخشهای صنعت و کشاورزی
 • مبادله خدمات علمی، انجام تحقیقات مشترک با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
 • اجرای طرحهای تحقیقات ملی و استانی
 •  همکاری جهت ارائه خدمات علمی- فرهنگی- اجتماعی
 • اجرای کلیه قرارداد های تحقیقاتی- مطالعاتی- خدماتی بین دانشگاه و سایر دستگاه های اجرائی
 •  نظارت بر کلیه امور پژوهشی، کتابخانه مرکزی و مدارک و اسناد علمی، اطلاع رسانی، بانک های اطلاعاتی، خدمات کامپیوتری، انتشارات دانشگاه
 •  افزایش تعداد طرحهای پژوهشی داخلی و بین دانشگاهی و به دنبال آن افزایش تعداد مقالات علمی چاپ شده
 • افزایش تعداد کتب موجود در کتابخانه مرکزی
 • ایجاد شبکه داخلی دانشگاه با استفاده از فیبر نوری
 • راه اندازی خط اینترنت در دانشگاه، افزایش تعداد کامپیوتر ها و سایت های دانشجوئی
 • تجهیز و تقویت سایت های کامپیوتری
 • راه اندازی سایت استعداد های درخشان
 •  راه اندازی سایت اطلاع رسانی  و مکانیزاسیون کتابخانه دانشگاه از اقدامات  انجام شده در این حوزه در طی سالهای اخیربوده است.

  

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است