سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

 

معاون پژوهشی :دکتر محسن مبینی دهکردی

 

تلفن: 32324435-038  

دور نگار: 32324435-038        

 

 

مسئول دفتر: علیرضا شاهین

کارشناس امور پژوهشی: علیرضا شاهین
 
به منظور سامان دهی و گسترش  و تقویت فعالیت های پژوهشی و همچنین  برنامه ریزی دراز مدت در جهت تغییر و تحول  امور پژوهشی و فنآوری دانشگاه،  پست معاونت پژوهشی دانشگاه در سال 1379  ایجاد گردید. این معاونت  متولی امر تحقیق، پژوهش و نیز فنآوری است که محور فعالیت این حوزه شامل موارد زیر می باشد: ارائه برنامه های کوتاه و بلند مدت در خصوص انجام تحقیقات، اشاعه و ترویج فرهنگ تحقیق، ایجاد روحیه تحقیق و پژوهش، پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی در دانشگاه، ارزشیابی و ارزیابی فعالیت و عملکرد پژوهشی، تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و تعیین اولویت های پژوهشی در چارچوب برنامه های رشد و توسعه علمی کشور، برنامه ریزی جهت استفاده اعضاء هیات علمی از فرصت مطالعاتی، برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی، همکاری با بخشهای صنعت و کشاورزی، مبادله خدمات علمی، انجام تحقیقات مشترک با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، اجرای طرحهای تحقیقات ملی و استانی،  همکاری جهت ارائه خدمات علمی- فرهنگی- اجتماعی،  اجرای کلیه قرارداد های تحقیقاتی- مطالعاتی- خدماتی بین دانشگاه و سایر دستگاه های اجرائی،  نظارت بر کلیه امور پژوهشی،  کتابخانه مرکزی و مدارک و اسناد علمی، اطلاع رسانی، بانک های اطلاعاتی، خدمات کامپیوتری، انتشارات دانشگاه .
افزایش تعداد طرحهای پژوهشی داخلی و بین دانشگاهی و به دنبال آن افزایش تعداد مقالات علمی چاپ شده،  افزایش تعداد کتب موجود در کتابخانه مرکزی، ایجاد شبکه داخلی دانشگاه با استفاده از فیبر نوری، راه اندازی خط اینترنت در دانشگاه، افزایش تعداد کامپیوتر ها و سایت های دانشجوئی، تجهیز و تقویت سایت های کامپیوتری، راه اندازی سایت استعداد های درخشان،  راه اندازی سایت اطلاع رسانی  و مکانیزاسیون کتابخانه دانشگاه از اقدامات  انجام شده در این حوزه در طی سالهای اخیربوده است.
  

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است