یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠

 

 

 

 

عکس معاونین پژوهشی

نام و نام خانوادگی

دکتر محسن مبینی دهکردی 

دکتر رضا خوش سیر قاضیانی دکتر مهران عربی  دکتر محمد فرامرزی 
تاریخ شروع مدیریت 22 اسفندماه1397 30 دی ماه 1396 28 تیرماه 1396 02 تیرماه 1394
تاریخ اتمام مدیریت ادامه دارد 22 اسفندماه1397 30 دی ماه 1396 10 تیرماه 1396

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

 

 

 

عکس معاونین پژوهشی

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد مردانی کرانی 

دکتر بهزاد شارقی  دکتر غلامعلی کجوری  دکتر فایز رییسی 
تاریخ شروع مدیریت 22 شهریور ماه 1393 14 مردادماه 1386 09 آبان ماه 1384 08 اسفندماه 1379
تاریخ اتمام مدیریت 02 تیرماه 1394 22 شهریورماه 1393 08 مرداد ماه 1386 09 آبان ماه  1384

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است