شوراهای انظباطی

وظیفه این شورا حفظ نظم و آرامش در محیطهای دانشجوئی و رسیدگی به موارد انضباطی دانشجویان می باشد. 
 
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است