پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

​​
معاون دانشجوئی: دکتر پژمان طهماسبی
دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری
 pejman.tahmasebi@nres.sku.ac.i
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است