پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

 
وظایف حوزه معاونت دانشجویی
معاونت دانشجوئی دانشگاه یکی از محوری‌ترین و حساس‌ترین معاونت‌های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه امور دانشجوئی دانشگاه از جمله خدمات دانشجوئی (اسکان، تغذیه و رفاه)، بهداشت درمان، تربیت بدنی، مشاوره و انضباطی را بر عهده داشته و تمهیدات لازم در راستای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان در حدود مقررات و ضوابط مصوب را فراهم می‌نماید. از جمله این موارد می‌توان به تجهیز خوابگاه‌ها و اسکان دانشجویان، خدمات تغذیه‌ای، پرداخت وامهای کمک هزینه تحصیلی، مسکن و اضطراری، و برنامه‌ریزی کار دانشجویی، بیمه درمانی، امور ورزشی و خدمات مشاوره‌ای اشاره کرد. همچنین در این حوزه تدابیر لازم برای نظارت و ارزیابی امور مربوط به نیازهای عمومی دانشجویان و دفاع از حقوق آنان اندیشیده می‌شود.
 
مسئولین حوزه معاونت دانشجویی
معاون دانشجویی: دکتر پژمان طهماسبي
مسئول دفتر : ژاله آقاابراهیمی
 
کمیسیون و کمیته ها
الف )شورای انضباطی بدوی
ب) کمیسیون های موارد خاص
کارشناس کمیسیون های بررسی موارد خاص و شورای انضباطی : زهرا جوانبخت
 
1- مدیر کل دانشجویی: دكتر موسي جاوداني
كارشناس و متصدي امور دفتري جاسم خسروي
 
الف) رییس و مسئول نظارت اداره‌ تغذیه : مهندس عبدالرسول صفرپور
ب) رییس اداره‌ اسکان وکارشناس مسئول امور خوابگاه خواهران: ناهید نعمتی
 
مسئول اداره خوابگاه برادران: کرامت رضایی منش  
کارشناس خوابگاه برادران : جمشيد اسماعيلي

 

 مسئول اتوماسیون تغذیه و کارشناس بهداشت و تغذیه : مهندس فرزانه پورحسینی

 ناظر سلف برادران:  مهندس نبی اله عبدالهی
 
ج) واحد درمانگاه (خدمات این واحد به بخش خصوصی واگذار شده و زیر نظر حوزه معاونت دانشجویی فعالیت دارد.)
 
2- اداره کل تربیت بدنی
  مدیر کل تربیت بدنی:  هاشم چراغي
کارشناس مسوول تربیت بدنی : هاشم چراغی
کارشناس تربیت بدنی پسران :علیرضا سلیمانی مفرد
کارشناس تربیت بدنی دختران: زهرا اسدی
 

مسئول سالنها و اماکن ورزشی: کرمعلی بهرامی و بهرام امیدیان

 

 

3- اداره رفاه و خدمات دانشجویی
رئیس اداره خدمات و رفاه دانشجویی: فرشته هاشمی
کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجویی:  کبری محمودی  
کارشناس رفاه دانشجویی :الهام اعتدالپور
4- مرکز مشاوره
مدیر مرکز مشاوره دانشجویان: دکتر ذبيح اله كاوه فارساني
کارشناس مرکز مشاوره:  سمیه میر فروغی - مليحه خبازي
 
حسابداری معاونت دانشجویی
عامل مالی معاونت دانشجویی : مينو ساسانپور
کارپرداز حوزه معاونت دانشجویی :  سيدابوالقاسم حسينيان
 
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است