مسئولین حوزه معاونت دانشجویی


٢٠ مهر ١٣٩٣ ساعت ٩:٤٢   
تعداد بازدید:    ٥٣٤٠    
حوزه معاونت دانشجویی
    معاونت دانشجوئی دانشگاه یکی از محوری‌ترین و حساس‌ترین معاونت‌های دانشگاه است که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه امور دانشجوئی دانشگاه از جمله خدمات دانشجوئی (اسکان، تغذیه و رفاه)، بهداشت درمان، تربیت بدنی، مشاوره و انضباطی را بر عهده داشته و تمهیدات لازم در راستای تأمین نیازهای رفاهی دانشجویان در حدود مقررات و ضوابط مصوب را فراهم می‌نماید. از جمله این موارد می‌توان به تجهیز خوابگاه‌ها و اسکان دانشجویان، خدمات تغذیه‌ای، پرداخت وامهای کمک هزینه تحصیلی، مسکن و اضطراری، و برنامه‌ریزی کار دانشجویی، بیمه درمانی، امور ورزشی و خدمات مشاوره‌ای اشاره کرد. همچنین در این حوزه تدابیر لازم برای نظارت و ارزیابی امور مربوط به نیازهای عمومی دانشجویان و دفاع از حقوق آنان اندیشیده می‌شود.
 
معاون دانشجویی: دکتر حشمت‌الله صمیمی
کارشناس مسئول دفتر معاون دانشجویی: ژاله آقاابراهیمی
 
مسئولین و پرسنل قسمت‌ها و واحد‌های مختلف حوزه معاونت دانشجویی
1- مدیریت امور دانشجویی
مدیر کل دانشجویی: دكتر ارسلان خلیلی‌مقدم
2- اداره تغذیه دنشگاه
رییس اداره تغذیه دانشگاه: مهندس عبدالرسول صفرپور
مسئول اتوماسیون تغذیه: فرزانه پورحسینی
ناظر سلف خواهران و سلف مکمل: لیلا بلالی
انباردار و ناظر سلف برادران و سلف مکمل​: محمد جوانبخت
3- اداره امور خوابگاه‌های دانشجویی 
رییس اداره‌  امور خوابگاه‌های دانشگاه: ناهید نعمتی
رییس اداره امور خوابگاه برادران: اسماعیل مظاهری
4- اداره رفاه و خدمات دانشجویی
رئیس اداره رفاه و خدمات دانشجویی: فرشته هاشمی
کارشناس مسئول  اداره رفاه و خدمات دانشجویی: کبری محمودی  
کارشناس اداره رفاه و خدمات  دانشجویی: الهام اعتدالپور
5- اداره کل تربیت بدنی
  مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه:  دکتر مهدی غفاری
مسئول استخر دانشگاه و کارشناس مسئول اداره تربیت بدنی دانشگاه: هاشم چراغی
کارشناس تربیت بدنی پسران :علیرضا سلیمانی مفرد
کارشناس تربیت بدنی دختران: زهرا اسدی
کارشناس تربیت‌بدنی دختران: بتول مجیدی
6- مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
مدیر مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویان: دکتر مهرداد حاجی‌حسنی
کارشناس مسئول مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویان:  سمیه میر فروغی
کارشناس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویان: دکتر مليحه خبازي
کارشناس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویان: یاسمن تک
7- واحد مالی
عامل مالی معاونت دانشجویی: مينو ساسانپور
کارپرداز حوزه معاونت دانشجویی:  
8- کمیسیون موارد خاص  و کمیته انضباطی
کارشناس مسئول کمیسیون موارد خاص و کمیته انضباطیزهرا جوانبخت
کارشناس کمیسیون موارد خاص و کمیته انضباطی: یزدان بخشی
 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱