پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

 
 
کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره

 

مرکز مشاوره در طول سال تحصیلی اقدام به برگزاری کارگاه هایی با عناوین و موضوعات مختلف برای دانشجویان و دانشگاهیان عزیز در سطح دانشگاه و خوابگاهها  می نماید. برخی از این موضوعات شامل موارد زیر است؛

مهارت های پیش از ازدواج،

آموزش زوج های جوان

موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد،

روانشناسی شادی (بهره وری)،

 کار آفرینی،

چگونگی حل تعارضات،

مهارت های زندگی شامل مدیریت استرس، مدیریت خشم، برقراری ارتباط

 

 

 

                                  برنامه برخی از کارگاههای جاری مرکز مشاوره 

ایام

10-8

112-10

4-2

6-4

8-6

شنبه

 

 

 

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

یکشنبه

 

آموزش پیش از ازدواج

 

 

 

دوشنبه

 

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

 

 

سه شنبه

 

 

 

مهارت های زندگی

 

چهارشنبه

آموزش پیش از ازدواج

آموزش زوج های جوان

مهارت های زندگی

آموزش پیش از ازدواج

 

پنج شنبه

 

آموزش زوج های جوان

مهارت های زندگی

 

 

 
 
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است