سایر فعالیت های مرکز مشاوره


٢٠ مهر ١٣٩٣ ساعت ١٠:٣٦   
تعداد بازدید:    ٢٠٦١    

 

 

برگزاری پیاده روی های عمومی برای دانشجویان با همکاری کانون های دانشجویی

   برگزاری مسابقات مانند مسابقه پیامک، وبلاگ نویسی

      برگزاری جلسات بحث و مذاکرات گروهی برای دانشجویان

 
 

 

 

 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱