پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

 

 

برگزاری پیاده روی های عمومی برای دانشجویان با همکاری کانون های دانشجویی

   برگزاری مسابقات مانند مسابقه پیامک، وبلاگ نویسی

      برگزاری جلسات بحث و مذاکرات گروهی برای دانشجویان

 
 

 

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است