پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

رئیس شورای بررسی موارد خاص

 

دکتر سعيد كريمي ( رئیس دانشگاه )

 

 

دبیر شورای بررسی موارد خاص

دکتر پژمان طهماسبي ( معاون دانشجویی دانشگاه )

 

 

رئیس دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص

دکتر رسول زمانی احمد محمودی

 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است