*********************


١٤ اردیبهشت ١٣٩٤ ساعت ١٥:٢٥   
تعداد بازدید:    ٣٣٩٢    

دکترارسلان خلیلی مقدم

مدير امور دانشجویی
32320368-2163
 
 

 

  

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱