پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

 

 

 

​​

مديركل دانشجويي : دكتر موسي جاوداني

 

دانشیار 
علوم درمانگاهی 
دانشکده دامپزشکی
 

تلفن مستقيم : 03832320368
تلفن داخلي: 2164


m.javdani@sku.ac.ir                  javdani۵۹@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

​​كارشناس و متصدي اموردفتري : جاسم خسروي

sejasem.kh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره تغذیه : مهندس عبدالرسول صفرپور


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است