بهداشت و درمان


٢٠ اردیبهشت ١٣٩٤ ساعت ١١:٤١   
تعداد بازدید:    ٢٥٣٨    
 
  این مرکز در دو بخش فعالیت دارد:
 
              الف) بهداشت: کنترل، ارزیابی و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش سطح بهداشت در مکان‌های عمومی، سلف سرویس‌ها، خوابگاه ها، بوفه‌ها و تریاهای دانشگاه.
                ب) درمان:  به منظور ارائه خدمات پزشکی عمومی( فوریتهای پزشکی )، تزریقات و پانسمان و اجرای طرح پایش سلامت جسمانی دانشجویان.
 
 
تلفن تماس : 03832324401 - داخلي 2100

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱