پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠

شهرکرد - کیلومتر 2 جاده سامان - دانشگاه شهرکرد - معاونت دانشجویی 

تلفن : 32324422  - 038          32324401 -038 داخلی 2510

صندوق پستی 115

کدپستی : 88186/34141


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است