****تماس با ما*****


٢٠ اردیبهشت ١٣٩٤ ساعت ١١:٤٨   
تعداد بازدید:    ٣٩٥١    

شهرکرد - کیلومتر 2 جاده سامان - دانشگاه شهرکرد - حوزه معاونت دانشجویی 

تلفن : 7-32324401-038 داخلی 2167

صندوق پستی 115

کدپستی : 88186/34141


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱