جمعه ١٠ تیر ١٤٠١

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
مجتبی نادری بلداجی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
2344
m.naderi@ut.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mnaderi
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است