پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩


مجتبی عمادی بایگی

دانشیار

ژنتیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 038-32324419

emadi-m@sci.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسي صفات انساني مبتني بر رويه هاي ژنتيكي و/يا بيوانفورماتيكي و/يا سامانه هاي زيستي: با عنايت به رهيافت هاي مبتني بر سامانه هاي زيستي و محاسباتي مي توان صفات انساني را از ابعاد جديدي مورد مطالعه قرار داد كه به خصوص مي تواند در شناخت بيماري هاي مختلف منجمله سرطان و لذا يافتن رويه هاي پيشگيري/درماني جديد موثر باشد.سوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالات
International Journal
١. مجتبی عمادی، سید جواد مولی، پروانه نیک پور، تقی طریحی, بیان متمایز دو واریانت مختلف Survivin در طی تکوین مغز موش , یاخته
2. سید جواد مولی، مجتبی عمادی، امیر محسن ضیایی، پروانه نیک پور, Evaluating Expression and Potential Diagnostic and Prognostic Values of Survivin in Bladder Tumors: A Preliminary Report , Urology Journal
3. سید جواد مولی، مجتبی عمادی، امیر محسن ضیایی، یاسر اطلسی، پروانه نیک پور, Evaluation of sensitivity and specificity of urine survivin as a new molecular marker in diagnosis of bladder tumors , IRANIAN JOURNAL of BIOTECHNOLOGY
4. مجتبی عمادی، زهرا سهیلی، اینگو اشمیتز، شهرام سمیعی، ولفگانگ شولز, Snail regulates cell survival and inhibits cellular senescence in human metastatic prostate cancer cell lines , Cell Biol Toxicol
5. مجتبی عمادی، زهرا سهیلی، فرانک اسمان، عبدالخالق دیزجی، رلینر اینگرس، ولفگانگ گورینگ، ولفگانگ شولز, Slug/SNAI2 regulates cell proliferation and invasiveness of metastatic prostate cancer cell lines , Tumor Biol.
6. مجتبی عمادی، پروانه نیک پور، الهه عمادی, SIX1 overexpression in diffuse-type and grade III of gastric tumours, the features that associated poor prognosis , Advanced Biomedical Research
7. شیما رحمتی، مجتبی عمادی، پروانه نیک پور، الهه عمادی, Expression profile of ZFX isoform3/variant 5 in gastric cancer tissues and its association with tumor size , The Iranian Journal of Basic Medical Sciences
8. پروانه نیک پور، مجتبی عمادی، کریستین اشتاینهوف، کریستیانه هادر، آنا لوکا، سید جواد مولی، ولفگانگ شولز, The RNA binding protein Musashi1 regulates apoptosis, gene expression and stress granule formation in urothelial carcinoma cells , Journal of cellular and molecular medicine
9. پروانه نیک پور، هاجر میران زاده، مجتبی عمادی، رویا کلیشادی, Association of rs8066560 variant in the sterol regulatory element-binding protein 1 (SREBP-1) and miR-33b genes with hyperglycemia and insulin resistance , Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism
10. غزاله فاطمی، مجتبی عمادی، پروانه نیک پور، رویا کلیشادی، مهین هاشمی پور, Abscence of association between-1131T> C polymorphism in the apolipoprotein APOA5 gene and pediatric metabolic syndrome , Iranian Journal of Pediatrics
11. پروانه نیک پور، مجتبی عمادی، الهه عمادی، شیما رحمتی, EYA1 expression in gastric carcinoma and its association with clinicopathological characteristics: a pilot study , Medical Oncology
12. مهناز نیک پور، مجتبی عمادی، یوتا فیشر، گونتر نیگیش، ولفگانگ شولز، پروانه نیک پور, MTDH/AEG-1 contributes to central features of the neoplastic phenotype in bladder cancer , Urologic Oncology
13. الهه عمادی، پروانه نیک پور، مجتبی عمادی، علی بیدمشکی پور, Association of HOTAIR expression in gastric carcinoma with invasion and distant metastasis , Advanced Biomedical Research
14. ندا مستوفی زاده، پروانه نیک پو.ر، شقایق حق جوی، ، مجتبی عمادی، هاجر میران زاده، سیلوا هوسپیان، مهین هاشمی پور, The G395R Mutation of the Sodium/Iodide Symporter (NIS) Gene in Patients with Dyshormonogenetic Congenital Hypothyroidism , International journal of preventive medicine
15. مطهره هاشمی، کامران قائدی، احمد سلامیان، خدیجه کربلایی، مجتبی عمادی، سمیه تنهایی، محمد حسین نصر، حسین بهاروند, Fndc5 knockdown significantly decreased neural differentiation rate of mouse embryonic stem cells , Neuroscience
16. مجتبی عمادی، پروانه نیک پور، فائزه محمد هاشم، محمد رضا مراثی, شقایق حق جوی, MSI2 expression is decreased in grade II of gastric carcinoma , Pathology-Research and Practic
17. پروانه نیک پور، مجتبی عمادی، فائزه محمد هاشم، محمد رضا مراثی, شقایق حق جوی, MSI1 overexpression in diffuse type of gastric cancer , Pathology-Research and Practice
18. پروانه نیک پور، مجتبی عمادی, Deregulation of MTDH gene expression in gastric cancer , ASIAN PAC J CANCER P
19. پروانه نیک پور، مجتبی عمادی، فائزه محمد هاشم، محمد رضا مراثی, شقایق حق جوی, Differential expression of ZFX gene in gastric cancer , J. Biosci.
Research Journal
٢٠. مجتبی عمادی، زهرا سهیلی، شهرام سمیعی, بررسی بیان ژنهای Snail در سرطان پروستات , فصلنامه فیض
٢١. فائزه محمد هاشم، پروانه نیک پور، مجتبی عمادی, ارزیابی و بهینه سازی روش های مختلف استخراج RNA از بافت های منجمد انسانی , مجله دانشکده پزشکی اصفهانکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است