عباس حری

استادیار

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 4134

horri@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   محاسبات ابری: کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری ، امنیت در سرویس های ابری
   پردازش سبز
   گرید داده: سازگاری در مراکز داده
   تشخیص بدافزار در اندروید: مبهم سازی کد در اندروید
   پردازش داده با حجم بالا: تشخیص نفوذ از طریق پردازش دادهسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣

مقالات
International Journal
1. , Effective Proposal for using Cloud Computing in Educational Environments in Iran ,
2. , Novel resource allocation algorithms to performance and energy efficiency in cloud computing ,
3. Rahmanian A, Horri A, Dastgheibyfard G , Toward a hierarchical and architecture-based virtual machine allocation in cloud data center , International Journal of Communication Systems 31:1-28
4. Horri.A, M. Deypir, Instance based security risk value estimation for Android application ,
National Conference
٥. , Energy and Performance-aware Virtual Machine Consolidation in Cloud Computing A Two Dimensional Approach ,
٦. , Energy and Performance-aware Virtual Machine Consolidation in Cloud Computing A Two Dimensional Approach ,کتب و جزوات
١. ، الگوریتم و فلوچارت،افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است