دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


فرزانه حسینی

دانشیار

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   روش های تصویربرداری تشخیصی در تشخیص و ارزیابی روند بیماری های مختلف در حیوانات
   بررسی رادیوگرافیک کمی استئوپروز در پرندگان
   ارزیابی اکوکاردیوگرافیک اثرات داروهای مختلف بر سیستم اسکلتی و قلب و عروق در حیوانات مختلف
   اريابي مقايسه اي داروهاي مورد استفاده در درمان بيماري هاي قلبي عروقي بر پارامترهاي اكوكارديوگرافيسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. Hosseini F, Mehraei Hamzekolaei M, Zamani-Moghaddam A, Tohidifar S, Normal ultrasonographic images of reproductive organs of female Japanese quails (Coturnix coturnix japonica): a laboratory animal model , 2016
2. Moosa Javdani, Atefeh Habibi, Sadegh Shirian, Gholamali Kojoori, Farzaneh Hosseini, Effect of Selenium Nanoparticle Supplementation on Tissue Inflammation, Blood Cell Count, and IGF-۱ Levels in Spinal Cord Injury-Induced Rats ,
3. Zamani-Moghaddam A, Hosseini F, Hassanpour H, Soroori S, Yadegari M, Asgarl E, Effects of long-term calcium deficiency on the electro-and echocardiography in laying hens ,
Research Journal
٤. فرزانه حسيني، محمدحسين حمزه كلاييف مرتضي حسيني نژاد, يافته هاي راديوگرافي متالوزيس در استخوان تيبيا در يک دليجه ي معمولي (Falco tinnunculus) ,
٥. فرزانه حسيني، مهدي سليمي, يافته هاي راديوگرافي استئوميليت در يك بهله عقاب دشتي (Aquila rapax) ,
٦. فرزانه حسيني، ايرج كريمي، مرتضي حسيني نژاد، سعيد حبيبيان دهكردي, ارزيابي تاثير تزريق داخل عضلاني هورمون رشد بر تغييرات هيستو مورفومتري صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ ,
7. Soroori, S.; Hosseini, F.; Zamani-Moghaddam, A.; Hosseininejad, M.; Karimi, I.; Masoudifard, M. and Dehghan, M. M., Assessment of avian osteoporosis by a quantitative radiographic method ,
8. Afshin Jafari Dehkordi, Farzaneh Hoseini, Patent ductus arteriosus in a lamb: A case report ,
9. Siavash Sharifi, Iraj Karimi, Saeed soltani, Amin Bighamsadegh, Farzaneh Hosseini, Comparison of Autogenic Costal Cartilage with ChitosanScaffold in Canine Humeral Defect Healing ,
10. Amin Bigham–Sadegh, Iraj Karimi, Farzaneh Hoseini, Hamid Moradi, Effects of concurrent using of Theranekron with hydroxyapatite on bone healing in rabbit model: Radiological and histopathological evaluation ,
11. Amin Bigham-Sadegh, Iraj Karimi, Farzaneh Hoseini, Ahmad Oryan, Siavash Sharifi, AfshinPakzad, Effects of Honey and Hydroxyapatite on Bone Healing in Rats ,
12. Marzieh Ebrahimi, AminBigham-Sadegh, IrajKarimi, Farzaneh Hoseini, Effect of royal jelly on bone healing in rabbit model: radiological and histopathological evaluation ,
International Conference
13. Hosseini F, Mahmoodi Z, Hosseininejad M., Sadeghi Dehcheshmeh, Evaluation of the Cardiovascular Effects of Two Loop Diuretics, Furosemide and Torsemide, in Healthy Dog , International Conference on Veterinary and Biomedical Sciencesکتب و جزوات
١. مرتضي حسيني نژاد، فرزانه حسيني، شهرام جمشيدي، بيماري هاي قلب و عروق در دام هاي كوچك، انتشارات دانشگاه شهركرد
٢. مرتضي حسيني نژاد، فرزانه حسيني، سيد جاويد آل داود، مايع درماني در دام هاي كوچك، انتشارات دانشگاه شهركردافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. سپیده شبانیان بروجنی ارزیابی اثرت ناندرولون و تستسترون روی کبد خرگوش با استفاده از روشهای رادیولوژی، سونوگرافی و هیستوپاتولوژی جمعه ١ مهر ١٣٩٠
٢. فاطمه اکبریان دهکردی مقایسه دوروش تزریق داخل وریدی و زیر جلدی داروی یدیکسانول به منظور اوروگرافی ترشحی در خرگوش شنبه ١ مهر ١٣٩١
٣. مهشید جلالوند بررسی اثرات چند روش مقید سازی بر روی یافته های حاصل از پالس اکسی متری و برخی یافته های اکوکاردیو گرافیک در سگ چهارشنبه ١ مهر ١٣٩٤
٤. نیما باباخانی دهکردی بررسی مقایسه ای یافته های اکوکاردیوگرافیک و ارزیابی بالینی میزان اکسیژن خون، با استفاده از ترکیبات دکس مدتومیدین- کتامین و زایلازین-کتامین در سگ. چهارشنبه ١ مهر ١٣٩٤
٥. افشین پاکزاد تاثیر عسل و هیدروکسی آپاتیت بر روی ترمیم نقیصه استخوانی در موش صحرایی پنج شنبه ١ مهر ١٣٩٥
٦. فردین کوهی فایق همودینامیک رحم سگ در طول چرخه فحلی القاء شده توسط برموکریپتین پنج شنبه ١ مهر ١٣٩٥
٧. مروارید کریمی فرادنبه ارزیابی عملکردی معده در تعدادی از سگ های ولگرد در شهرستان شهرکرد: ارزیابی اندوسکوپیک، میکروبیولوژیک و هیستوپاتولوژیک با تمرکز بر عوارض ناشی از سویه های مختلف هلیکوباکتر دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است