دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


حمید مصدق

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 038-32324401-2202

mosadegh@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   دستگاه های همبسته ی قویسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠

مقالات
International Journal
1. E Ghorbani, F Shahbazi, H Mosadeq, Quantum phase diagram of distorted J 1− J 2 Heisenberg S= 1/2 antiferromagnet in honeycomb lattice: a modified spin wave study , J.Phys. Cond. Mat.
2. Hamid Mosadeq, Reza Asgari, Two-leg ladder systems with dipole–dipole Fermion interactions , J.Phys. Cond. Mat.
3. Mojtaba Alaei, Hamid Mosadeq, Ismaeil Abdolhosseini Sarsari, Farhad Shahbazi, Origin of magnetic frustration in Bi 3 Mn 4 O 12 (NO 3) , Phys. Rev. B 96, 140404(R)
4. H Mosadeq, R Asgari, Quantum phases of a one-dimensional dipolar Fermi gas , Physical Review B 91 (8), 085126
5. Mohammad H Zare, Hamid Mosadeq, Farhad Shahbazi, SA Jafari, Valence bond phases in S= 1/2 Kane–Mele–Heisenberg model , Journal of Physics: Condensed Matter 26 (45), 456004
6. H Mosadeq, F Shahbazi, SA Jafari, Plaquette valence bond ordering in a J1–J2 Heisenberg antiferromagnet on a honeycomb lattice , Journal of Physics: Condensed Matter 23 (22), 226006
Research Journal
٧. فرزانه کشاورز شهرستانی-حمید مصدق, اثر برهم‌کنش‌هاي چهار اسپيني برروي سيماي فاز مدل هايزنبرگ J۱-J۲ پادفرومغناطيس اسپين ۳/۲ شبکه لانه زنبوري , مجله پژوهش فیزیک زمستان ۹۵
٨. فریبا مسعودی-حمید مصدق, نظم هاي مغناطيسي مدل هايزنبرگ j۱-j۲ پادفرومغناطيس شبکه لانه زنبوري در حضور برهم کنش ژيالوشينسکي-موريا , مجله پژوهش فیزیک پاییز ۹۶کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فرزانه کشاورز مدل پادفرومغناطیس هایزنبرگ اسپین 2/3 بر روی شبکه لانه زنبوری سه شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٤
٢. زهرا شبانی مدل پادفرومغناطیس هایزنبرگ اسپین 2/3 بر روی شبکه لانه زنبوری دو لایه سه شنبه ٧ مهر ١٣٩٤
٣. فریبا مسعودی باغملکی مدل هايزنبرگ با برهم کنش ژيلوژنسکي-موريا بر روي شبکه لانه زنبوری سه شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٤
٤. مهیا اسدی امیرآبادی بررسي نظم هاي مغناطيسي ترکيبات( A۲IrO۳(A=Na,Li سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥
٥. اثر متقابل برهم کنشهای کولنی و اسپسن مدار : مدل کین مل هایزنبرگ روی شبکه لانه زنبوری و ابررسانای نامتعارف Sr2IrO4


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است