سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


بهروز شایق بروجنی

دانشیار

مهندسی متالورژی و مواد

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   خوردگی و حفاظت از مواد
   پوشش های لایه نازک
   پوشش دهی به روش رسوب الکتریکی (Electroplating,Electrophoretic)
   فسفاته کاریسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   دکتری، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. رامین علیخانی فرادنبه بررسی خواص پوشش های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) ایجاد شده بر روی آلیاژ منیزیم (AZ31) در الکترولیت سیلیکاتی و سیلیکاتی- فسفاتی حاوی افزودنی استات زیرکونیوم چهارشنبه ١١ اسفند ١٤٠٠
٢. پوریا کسایی پور نائینی کامپوزیت مولتی فروییک مگنتودی الکتریک بدون سرب بر پایه نایوبات سدیم- پتاسیم/ هگزافریّت باریم تهیه شده به روش تفجوشی ماکروویو دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠
٣. فریده السادات سجادی تاثیر جریان اعمالی بر مورفولوژی سطحی، ترکیب، رفتار خوردگی و رنگ پوشش شکل‌گرفته بر روی آلیاژ Ti6Al4V به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی یکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
٤. مهدیه نصیری بهبود خاصیت آبگریزی و رفتار خوردگی سطح فلزی با استفاده از پوشش نانو کامپوزیتی پلی دی متیل سیلوکسان- ویلمایت دوپ ‌شده بایون نقره دوشنبه ٢١ مهر ١٣٩٩
٥. حامد اقدامی بررسی رفتار خوردگی پوشش‌های پایه فسفات روی تهیه‌شده توسط روش SMAT ، با استفاده از زوج گالوانیکی سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٦. نگار مهری ساخت و مشخصه یابی پوشش نانوکامپوزیتی PDMS/nBG بر زیرلایه منیزیمی اصلاح سطحی شده به روش PEO سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٧. بابک آقابابایی آبکاری آلیاژی کبالت - قلع و بررسی مورفولوژی و رفتار خوردگی پوشش اعمالی روی زیر لایه فولادی چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است