شنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠١

اخبار جدید
مدیر آزمایشگاه مرکزی
غفار رئیسی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832321623
g.raeisi@sci.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ghRaeisi
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است