دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠

خانم مینا باقری (کارشناس آموزش دانشکده علوم و ریاضی و منابع طبیعی

 داخلی: 

 

خانم سمیه سعیدی (کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و هنر فارسان)          

 داخلی: 2412

 

آقای خسرو سلطانی (کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی)          

 

 داخلی: 2370

آقای سهراب خاکپور (کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی)   

 داخلی: 2394

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است