جمعه ١٠ تیر ١٤٠١

معاونت آموزشی
حمداله مشتاقی بروجنی
استاد تمام گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی
03832324401
https://sku.ac.ir/~moshtaghi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است