جمعه ١٠ تیر ١٤٠١

اخبار جدید


شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩
-

-

خبرهای بیشتر

مدیر روابط عمومی
محمد علی نظری سرمازه
استادیار گروه معارف اسلامی
ma.nazari@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~nazari
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است