چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠

اخبار جدید


سه شنبه ١٥ تیر ١٤٠٠
برگزاری اولین رویداد استارت آپی تخصصی در حوزه کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری اولین رویداد استارت آپی تخصصی در حوزه کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با همکاری دانشگاههای شهرکرد و آزاد واحد شهرکرد، جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری

مدیر مرکز رشد دانشگاه شهرکرد
ویشتاسب سلیمانیان بروجنی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2202
soleimanian@sku.ac.ir; vishtasb.vsb@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Soleimanian

آدرس: شهرکرد- میرآباد شرقی- بلوار امام خمینی- بلوار ۱۳ آبان- خیابان رشد

شماره تلفن: ۶-۳۳۳۴۸۲۱۲-۰۳۸

نمابر: ۳۳۳۴۸۲۱۱-۰۳۸

کدپستی: ۸۸۱۵۶۶۳۵۵۵

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است