پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
محمود حیدریان
دانشیار گروه باستان شناسی
03832324401
heydarianm@sku.ac.ir, heydarianm@yahoo.com, heydarianm92@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Heydarian
اعضای هیئت علمی گروه
ستار صادقی ده چشمه
استادیار گروه مدیریت جهانگردی
s.sadeghi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~sadeghi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است