نام درس :

دامپروری عمومی

شماره درس :

120230001

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

زمان کلاس :

سه شنبه 08:00-09:00 در واحد دامپروری**سه شنبه 09:00-10:00 در واحد دامپروری**سه شنبه 10:00-11:00 در 9**سه شنبه 11:00-12:00 در 9**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است