پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠


نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال دوم 89

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 16:00-17:00 در کلاس مجازی**شنبه 17:00-18:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است